sys-logo Slika
Kontaktirajte nas:
Tel: +387 35/704-995
E-mail: info@eko-toplane.ba

Početna -- Proizvodnja -- Proizvodna šema

Proizvodna šema toplane

Slika 1.
Na slici je prikazan proizvodni proces u kotlu na biomasu Kohlbach Austria, gdje se još vidi i pozicija elektro filtera, vanjskog ciklona dimnih plinova, te hidraulika cjelokupnog procesa ubacivanja mase, pomjeranja rosta, rešetke i klapne pepela, kao i svi ventilatori koji se koriste u procesu sagorijevanja.
Slika 1.
Na slici je prikazan proizvodni proces gdje je prikazan rad i upravljanje sa mrežnim, kotlovskim, te pumpama hlađenja rosta.
Takođe, prikazan je i rezervni kotao na lož ulje, te miješajući troputi ventil za toplovod kao i troputi miješajući ventil za kotao sa akumulatorom tople vode.
0 0